Autosedačky: 3 najčastejšie chyby

- Komerční sdělení -brilantní

Jazdíte často autom, či už na dovolenku alebo každý víkend na chalupu, a vozíte malé deti? Myslíte si, že pre ich bezpečie postačia štandardné pásy alebo že ich pri kratšom prejazde udržíte v náručí? Pletiete sa!

Myslím, že môjmu dieťaťu už stačí bezpečnostný pás. Mýlim sa?
Mýlite, a to zásadne! Ak pripútate dieťa menšie 150 cm štandardným bezpečnostným pásom, pás ide cez krk a dieťa sa pri náraze uškrtí! Aj z toho dôvodu je v cestnom zákone paragraf, podľa ktorého deti, ktorých hmotnosť neprevyšuje 36 kg a telesná výška neprevyšuje 150 cm, musia byť prepravované len v detských autosedačkách, a to na všetkých typoch ciest. Tretie dieťa môže byť prepravované vo vozidle iba vtedy, ak je pripútané bezpečnostným pásom. Pokiaľ má však auto dostatok voľného priestoru, musí byť aj toto dieťa prevážané v detskej autosedačke.

Nepotrebujeme autosedačku. Najväčšiu bezpečnosť pociťujem, keď svoje dieťa držím v náručí!
Príšerná hlúposť! Pri náraze dieťa nikdy neudržíte (aj pri relatívne nízkej rýchlosti 50 km/h a pri váhe dieťaťa 10 kg by mamička musela udržať 300 kg – také je preťaženie). Platí, že keď pri búračke držíte dieťa v náručí, roztlačíte ho tiažou vášho tela.

Čože, také preťaženie?
Áno! Treba si uvedomiť, že pri náraze je každá osoba v aute vrhnutá obrovskou silou vpred. U dieťaťa, ktoré váži 20 kilogramov, je táto sila pri rýchlosti auta 50 km/h veľká tak, ako keby dieťa vážilo 600 kg (pri päťdesiatke sa váha násobí tridsaťkrát). Náraz v rýchlosti 50 km/h je pre dieťa to isté, ako keby vypadlo z tretieho poschodia.

Stačí, keď seba aj dieťa pripútam jedným pásom? Ochráni nás to?
V žiadnom prípade. Pokiaľ pripútate seba a dieťa jedným bezpečnostným pásom, pri náraze dieťa rozdrvíte vašou ťarchou.

3 najčastejšie chyby pri používaní autosedačiek
Nedostatočné pripevnenie
Detská sedačka sa nehodí k autu alebo k dieťaťu. To znamená, že pri nákupe nebola vyskúšaná alebo odporúčanie bolo zlé.
Chybná montáž
Veľmi často spočíva v tom, že sa pri montáži nepostupovalo presne podľa návodu.
Príliš voľne montované sedadlo, príliš voľne pripútané dieťa
Tento problém sa najčastejšie vyskytuje u detských lehátok (ošatiek) a pri systéme nohavicových trakov. Na jednej strane nie je detské sedadlo uchytené popruhom ku karosérii čo najpevnejšie a na druhej strane je dieťa upútané sedadlovými popruhmi príliš voľne.

- Reklama -zpravy
- Komerční sdělení -pr článek

Redakce doporučuje

Články autora